top of page

Pwy yw’r CMAC?

Rydym yn sefydliad a ariennir gan lywodraeth Cymru 100%, sy'n monitro esblygiad arfordiroedd er mwyn amddiffyn pobl Cymru.

Dysgwch fwy AMDANOM ni

PWRPAS

Monitro newid arfordirol i lywio penderfyniadau rheoli risg cynaliadwy

GWELEDIGAETH

Y weledigaeth ar gyfer 2026 yw bod yn ganolfan fonitro model rôl sy’n darparu llwyfan hygyrch o ddata proses arfordirol dealladwy

CENHADAETH

Cyflwyno rhaglen ddeinamig â thystiolaeth, gwneud y gorau o fynediad at ddata prosesau arfordirol ac ymgysylltu â rhanddeiliaid

GWERTHOEDD

Mae ein gwerthoedd, a ddatblygwyd gan ein tîm, wrth wraidd ein holl benderfyniadau.Cliciwch yma 

Mission

Ydych chi eisiau helpu i fonitro'r arfordir? Cymerwch ran mewn Gwyddoniaeth Dinesydd! 

Dysgwch fwy am safleoedd CoastSnap.

Sut ydyn ni'n monitro'r arfordir?

Mae’r map rhyngweithiol 3D isod (a ddarparwyd gan Brifysgol De Cymru) yn dangos model enghreifftiol a grëwyd o fesur y clogwyni ym Mhenarth. Trwy gymharu arolygon lluosog dros amser gallwn weld newidiadau a dysgu am y broses naturiol, eu graddfa a'u cyflymder, sy'n llywio ein penderfyniadau rheoli.

From our Instagram - @walescoastalmonitoringcentre (Click on an image for more details)

bottom of page