top of page

 Amdanom CMAC

Logo.PNG

Mae'r CMAC yn darparu rhaglen fonitro arfordirol safonol, ailadroddadwy a chost-effeithiol ar ran Awdurdodau Rheoli Risg Cymru i ddarparu'r dystiolaeth sy'n angenrheidiol ar gyfer penderfyniadau Rheoli Risg Erydiad Llifogydd ac Arfordirol.

Gydag amser, bydd ein data yn darparu tystiolaeth i lywio esblygiad arfordirol, cynnydd yn lefel y môr a lliniaru newid yn yr hinsawdd.  Mae'r data ar gael am ddim i bawb.

Sefydlwyd Canolfan Fonitro Arfordirol Cymru (CMAC) yng Nghyngor Bro Morgannwg yn 2019.

Mae'r CMAC yn adrodd i gonsortiwm o 3 Awdurdod Lleol Arfordirol a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.Fe'n cefnogir gan Gyfoeth Naturiol Cymru, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a Fforwm Grwpiau Arfordirol Cymru sydd gyda'i gilydd yn ffurfio'r Panel Cynghori.

PURPOSE      VISION      MISSION

Data Analyst

PILLAR 1

Consistently optimising access to interpreted coastal data

PILLAR 2

Committed to ongoing engagement with all levels of stakeholders

Aerial Photo of a Coast

PILLAR 3

Continually ensuring highest priority locations

Ein Gwerthoedd

Values
 • Y safonau cyraeddadwy uchaf

  • Mae cyflawni cyson yn meithrin ymddiriedaeth gyda'r rhanddeiliaid drwy ddibynadwyedd

 • Dyfeisgarwch

  • Rydym yn cydnabod fel tîm bach, er mwyn cyflawni mwy na'n disgwyliadau, rhaid i ni chwilio am gyfleoedd mewn cydweithrediadau a datblygiadau technolegol

 • Data, nid barn

  • Mae dull sy'n seiliedig ar dystiolaeth yn gofyn am ddulliau empirig.  Rydym yn mesur i sicrhau bod ein penderfyniadau'n cael eu llywio ac nid yn waith dyfalu

 • Pobl yw ein hased mwyaf

  • Mae pobl ymroddedig, blaengar, wedi'u cefnogi a'u hysgogi yn creu arbedion effeithlonrwydd anghredadwy ac yn datrys problemau nad oeddem yn gwybod eu bod yn bodoli

 • Cyfrifoldeb byd-eang

  • Mae Cymru, fel cenedl, yn anelu'n uchel at gynaliadwyedd ac rydym yn ymdrechu i fod o fudd i'r bobl a'r blaned drwy gyfraniadau o gynnydd, dysgu a phrofiadau a rennir

Reports

2021-2022 Annual Report Cover.PNG
Annual Reports

Cyfarfod â'n tîm

Gn%2520Website_edited_edited.jpg
Gwyn Nelson
(Programme Manager) 

Arriving in 2019 with 15 years experience in commercial coastal surveys, Gwyn and the team have developed the WCMC from the business case, to what we see today. 

WCMC_Profile_Patrick.jpg
Patrick Fletcher
(KESS2 Student)

Patrick studied Computer Science at Aberystwyth University and started his KESS2 MPhil in October 2022. The aim of his project is to develop a cost-effective method of beach monitoring, capable of being deployed for extended periods of time

WR_edited.jpg
William Russell
(Coastal Process Scientist)

Arriving in 2019 with a Masters in Ocean Science, Will has been key in developing the processes and systems for strategic surveying of the Welsh Coastline.

BR_field_photo_edited_edited.jpg
Ben Ranson
(Coastal Process Scientist)

Arriving in 2022 with a Masters in Remote Sensing and GIS, Ben brings experience in aerial cliff surveying and computer programming to the team.

field shot_edited.jpg
Alex Hamel
(Assistant Coastal Scientist) 

Alex started her undergraduate placement scheme with the WCMC in September 2022 and is looking forward to surveying beaches and analysing beach profiles.

We believe all workplaces are 'education centres' teaching our team, not just the skills required but how to build an improvement mindset.

We currently have 1 new opportunity:

Job Details (valeofglamorgan.gov.uk)

If you would like us to keep your details on record for opportunities please use the contact form below. All details are deleted on the 1st of January in our GDPR compliant process. 

None at this time 

Opportunities to work with us

Graph on Computer

 Cyfleoedd allanol

Students Typing at Their Computers
Job Opportunities
Contact Us

Cysylltwch â ni

Beach at Sunset
Eisiau gwybod mwy? Cysylltwch â ni !
arrow&v

Diolch am gyflwyno

Cynhelir gan Gyngor Bro Morgannwg, yn seiliedig:

Depo Alpau,

Wenvoe

CF5 6AA

Ein lleoliadau

Image.jpeg
Caitlyn Nye

​Caitlyn studies Physical Geography in Cardiff and joined the WCMC in June 2022 for a summer placement through Careers Wales. Caitlyn worked on Coastsnap and enjoyed gaining further knowledge on the Welsh Coastlines, applying the skills she learnt through her course and developing new ones at WCMC.​​

Photo PJ.jpg
Paulius Jakaitis

Paulius joined in Feb 2022. He is currently studying an MSc in Environmental Monitoring, Modelling, and Reconstruction. Paulius is looking forward to applying his GIS/Remote Sensing skills and is excited to learn more about different survey techniques.

unnamed_edited_edited.jpg
Lucy Attwood

Lucy joined in Sept 2021 as our second undergraduate. During her time Lucy helped develop the primary schools programme transition into Secondary education and helped develop our first CoastSNAP citizen science installation. 

WK intro_edited.jpg
Warren Kwok

Warren joined in November 2021 as a graduate Kickstarter. He helped set up our low-cost autonomous survey rover and helped out on surveys.

PhotoforWebsite_BH_edited.jpg
Bethan Hurman

Bethan joined in November 2021 as a graudate Kickstarter. She helped develop an MCDA for the survey programme and helped out with organising historic datasets. 

SH_edited.jpg
Sivert Hellvik Havso

Sivert started his KESS2 MPhil at Aberystwyth University Robotics department in November 2020, to develop a low-cost autonomous survey rover.

Biography3_edited.webp
Hannah Richards

Hannah joined in 2021 for 6 months as a graduate Kickstarter. She helped develop the method for Point Cloud Processing and helped with the development of the school's programme.  

IMG-20210831-WA0013~2.jpg
Ben Davies

Ben joined in spring 2021 as a graduate Kickstarter. Ben conducted research into profile analysis, which underpins our future work. 

MH Profile Website Picture.jpg
Myah Horsford

Myah was our first undergraduate placement student, starting in September 2020. She helped organise our control network and historic data records. Myah enjoyed working on development of the education programme. 

NR.jpg
Nick Richards

Nick volunteered at the WCMC and paved the way for the undergraduate scheme. Nick assessed our coastline and mapped all nature designations used for survey assents access until 2025. Nick also catalogued our 'inherited' historic data.

bottom of page