top of page

Cyfeillion CMAC – Newsbites

Map Rhaglen yr Arolwg - a adroddwyd yn fyw! Diweddarwyd ddiwethaf 06/07/2021

Mae'r map uchod yn dangos yr holl arolygon arfaethedig a'u cynnydd presennol (gwaith maes a phrosesu).  Mae hyn yn cynnwys dyddiadau arolygon, pan fyddant ar gael (os yw'r tywydd yn caniatáu).  Mae diweddariadau'n cael eu gwneud ar ddydd Llun.

Haenau_List_Icon.png

Cliciwchyma i agor y map mewn tudalen newydd.

Gellir lawrlwytho'r rhaglen arolwg gyflawn yma

Gellir lawrlwytho data ar gyfer arolygon wedi'u cwblhau yma

Cynnydd Arolwg CMCMC

Cyfeillion CMAC – Newsbites

Pobl ar Dec

Drwy ymuno rwy'n deall ac yn derbyn y polisi preifatrwydd polisi preifatrwydd (sy'n cydymffurfio â RhDDC)

Llwyddiant, rydych chi ar ein rhestr ffrindiau. Diolch am ymuno!

Dim ond pan fydd gennym rywbeth i'w ddweud y byddwn yn anfon e-bost atoch.  Ni fydd ymuno â'n rhestr ffrindiau yn tagu eich mewnflwch â negeseuon :)

Mae'n ein galluogi i gadw eich manylion yn ddiogel (RhDDC).

Model Tonnau a Dŵr Gweithredol

Logo Model Gweithredol Tonnau a Dŵr

Ceir llifogydd arfordirol pan fydd llanw mawr yn cyd-daro â stormydd, gan gynhyrchu ymchwydd stormydd.

Mae'r Model Rhagolwg Lefel Tonnau a Dŵr Gweithredol yn defnyddio'r rhagolygon tywydd diweddaraf a mesuriadau tonnau i ragweld llifogydd arfordirol,yn rhad ac am ddim i unrhyw un gofrestru i’w weld

Mae'r model yn cael ei ddiweddaru'n rheolaidd gyda phroffiliau ein harolwg traethau, wedi'u mesur (hyd at) ddwywaith y flwyddyn, mae hefyd yn integreiddio darlleniadau tonnau amser real a'r Swyddfa Dywydd er mwyn rhagweld llifogydd arfordirol (lefel gorlifo tonnau a dŵr).

Mae wedi bod yn weithredol yn Ne Cymru ers mis Tachwedd 2020.

bottom of page