top of page

Gwyliwr Map a Chatalog Data (pen-desg yn unig)

Gellir lawrlwytho ein data arolwg a gaffaelwyd drwy’r 'rhaglen' o'r map hwn

Tiwtorial Lawrlwytho Data

Mae'r fideo hwn yn esbonio sut i lawrlwytho ein data arolwg o'r map uchod.

 

Rydym wedi bod yn casglu data topograffig yn unol â manyleb ein harolwg ers 2019.

Cynhelir yr holl ddata gan Raglen Monitro Arfordirol Rhanbarthol y Rhwydwaith Cenedlaethol 

Oes angen mwy o ddata yn eich lleoliad? Edrychwch ar ein map arolygon arfaethedig

Data Ychwanegol

Other Data Map

Mae'r map isod yn manylu ar ddata arfordirol a gesglir gan sefydliadau allanol a data nad yw’n cyfateb i fanyleb arolwg CMAC. Mae hyn yn cynnwys ymchwil academaidd a data hanesyddol y sector cyhoeddus.

Cliciwchyma i agor y map mewn tudalen newydd.

Os na wnaethoch chi ddod o hyd i'r hyn yr oeddech yn chwilio amdano yma, gwnewch yn siŵr eich bod yn ymweld â'n dolenni tudalen ar gyfer adnoddau allanol ychwanegol.

Cais wedi'i anfon

Llywiwch y map uchod i ddysgu am y data sydd ar gael. Os oes gan yr ardal o'ch dewis 'gyfeiriad cais CMAC', cwblhewch y ffurflen gais hon a byddwn yn darparu dolen ddata i chi.

Llwybr Traeth Gwledig
bottom of page