Upload Photo

Diolch am gyflwyno

CoastSnap Logo.jfif
unsw-logo-png-transparent.png
  • Mae CoastSnap yn brosiect gwyddoniaeth dinasyddion byd-eang sy'n dibynnu ar y cyhoedd.

  • Bydd eich lluniau, a dynnir yn ein gosodiadau, yn helpu i ddarparu data ynghylch sut mae newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar ein traethau

  • I gael rhagor o wybodaeth cliciwch yma

CoastSnapExampleAnalysis_edited_edited.jpg

Safleoedd CoastSnap

Dwyrain Bae Whitmore

press to zoom

press to zoom
unnamed_edited
unnamed_edited

press to zoom

press to zoom
1/3

Mae 2 safle CoastSnap ym Mae Whitmore a fydd yn ein helpu i gasglu gwybodaeth am lefelau tywod ar y traeth gydol y flwyddyn.

Cliciwch yma i weld sut y gallwch gymryd rhan. 

Gorllewin Bae Whitmore

press to zoom

press to zoom
unnamed_edited
unnamed_edited

press to zoom

press to zoom
1/3

Mae 2 safle CoastSnap ym Mae Whitmore a fydd yn ein helpu i gasglu gwybodaeth am lefelau tywod ar y traeth gydol y flwyddyn.

Cliciwch yma i weld sut y gallwch gymryd rhan. 

Credwn fod pob man gwaith yn 'ganolfannau addysg' sy'n addysgu ein tîm nid yn unig am y sgiliau sydd eu hangen ond sut i adeiladu meddylfryd gwella.

Rydym yn gweithredu cynllun lleoliadau 12 mis israddedig sy'n rhedeg o fis Medi i fis Awst bob blwyddyn. 

Ar hyn o bryd mae'r CMAC yn cefnogi lleoliad Kickstart y Llywodraeth ar gyfer graddedigion.

 

Os hoffech i ni gadw eich manylion ar gofnod am gyfleoedd, defnyddiwch y ffurflen gyswllt isod.  Caiff yr holl fanylion eu dileu ar 1af Ionawr yn ein proses sy'n cydymffurfio â GDPR.

WB West.jpg
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter