top of page
Dewis Delwedd*

Pwyswch y Botwm i Gyflwyno

Upload Error. Please check if site is selected or try again later.

Upload successful! Thank you for submitting!

Dewiswch Awdurdod Lleol

Remember to place your phone in the mount!

CoastSnap Logo.jfif
unsw-logo-png-transparent.png

Am y Prosiect

  • Mae CoastSnap yn brosiect gwyddoniaeth dinasyddion byd-eang sy'n dibynnu ar y cyhoedd.

  • Bydd eich lluniau, a dynnir yn ein gosodiadau, yn helpu i ddarparu data ynghylch sut mae newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar ein traethau

  • I gael rhagor o wybodaeth cliciwch yma

CoastSnapExampleAnalysis_edited_edited.jpg

Map o LeoliadauSnap Arfordir Cymrudiweddaru 18/08/2023

Mae'r map hwn yn dangos ein safleoedd CoastSNAP. Cliciwch ar bob safle i ddarganfod y niferoedd cyflwyno mwyaf diweddar a llun o'r wefan

  • A yw eich hoff draeth neu hyd yn oed eich tŷ, mewn perygl o wynebu digwyddiad llifogydd arfordirol mewn 1 i 200 mlynedd? Edrychwch ar yr haen llifogydd ar y map uchod i gael gwybod!

  • Datblygwyd y model perygl llifogydd llanw a'r model perygl erydu arfordirol gan Gyfoeth Naturiol Cymru, mae rhagor o wybodaeth ar gael yma 

Safleoedd CoastSnap

Lluniau Treigl amser CoastSnap

Credwn fod pob man gwaith yn 'ganolfannau addysg' sy'n addysgu ein tîm nid yn unig am y sgiliau sydd eu hangen ond sut i adeiladu meddylfryd gwella.

Rydym yn gweithredu cynllun lleoliadau 12 mis israddedig sy'n rhedeg o fis Medi i fis Awst bob blwyddyn. 

Ar hyn o bryd mae'r CMAC yn cefnogi lleoliad Kickstart y Llywodraeth ar gyfer graddedigion.

 

Os hoffech i ni gadw eich manylion ar gofnod am gyfleoedd, defnyddiwch y ffurflen gyswllt isod.  Caiff yr holl fanylion eu dileu ar 1af Ionawr yn ein proses sy'n cydymffurfio â GDPR.

  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
bottom of page