top of page
Upload Photo
PhoneMount.png

Thanks for submitting!

CoastSnap Logo.jfif
unsw-logo-png-transparent.png
  • Mae CoastSnap yn brosiect gwyddoniaeth dinasyddion byd-eang sy'n dibynnu ar y cyhoedd.

  • Bydd eich lluniau, a dynnir yn ein gosodiadau, yn helpu i ddarparu data ynghylch sut mae newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar ein traethau

  • I gael rhagor o wybodaeth cliciwch yma

CoastSnapExampleAnalysis_edited_edited.jpg

Map of Welsh CoastSnap Locations updated 24/03/2023

  • Is your favourite beach or even house, at risk of a 1 in 200 year coastal flood event? Check out the flood layer on the map above to find out!

  • The tidal flood risk model and coastal erosion risk model were developed by Natural Resources Wales, more information can be found here 

Safleoedd CoastSnap

Dwyrain Bae Whitmore

Gorllewin Bae Whitmore

Dwyrain Bae Whitmore

Gorllewin Bae Whitmore

Dwyrain Bae Whitmore

Gorllewin Bae Whitmore

Dwyrain Bae Whitmore

Gorllewin Bae Whitmore

Credwn fod pob man gwaith yn 'ganolfannau addysg' sy'n addysgu ein tîm nid yn unig am y sgiliau sydd eu hangen ond sut i adeiladu meddylfryd gwella.

Rydym yn gweithredu cynllun lleoliadau 12 mis israddedig sy'n rhedeg o fis Medi i fis Awst bob blwyddyn. 

Ar hyn o bryd mae'r CMAC yn cefnogi lleoliad Kickstart y Llywodraeth ar gyfer graddedigion.

 

Os hoffech i ni gadw eich manylion ar gofnod am gyfleoedd, defnyddiwch y ffurflen gyswllt isod.  Caiff yr holl fanylion eu dileu ar 1af Ionawr yn ein proses sy'n cydymffurfio â GDPR.

Whitmore East_Site.jpg
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
bottom of page