top of page

Y Byd Academaidd

Lleoliad Roboteg KESS2: Crawler Llywio Ymreolaethol Ymchwil Arfordirol (neu’r CRANC)

Mae’r CMAC, a ariennir gan y 4 Grŵp Arfordirol (yng Nghymru) ac sydd mewn partneriaeth â KESS2 a Phrifysgol Aberystwyth, wedi dechrau prosiect i ddatblygu arolwg annibynnol cost isel.

Gan ddefnyddio datblygiadau drôn - gan ddarparu systemau lleoli cost isel, cryno, cywirdeb arolygu a meddalwedd hunan-reoli, mae gan y bygi’r potensial ar gyfer y canlynol:

- Cynyddu cynhyrchiant casglu data ddengwaith (nifer o fygis fesul syrfëwr)

- Darparu mynediad i lanw’r nos, nad yw'n ddiogel i syrfewyr ar hyn o bryd, gan ddyblu'r ffenestri llanw sydd ar gael o bosibl

- Ardaloedd arolwg nad ydynt ar gael ar droed neu ar Gerbyd Pob Tirwedd (CPT) ar hyn o bryd fel aberoedd neu fwd

- Lleihau effaith amgylcheddol CPTau

- Tynnu pobl o ymyl y dŵr gan gynyddu diogelwch

Dechreuodd y prosiect 15 mis ym mis Tachwedd 2020 ac mae wedi cael ei herio i gyflawni:

- Cywirdeb Kinematig arolygu GNSS (i fodloni manyleb Cynllun 3D CMAC)

- Cydrannau <£1000

- Pecyn gan gynnwys rhestr siopa, meddalwedd a llawlyfr adeiladu ar gael yn rhwydd i bawb

Kess2 Robotics

Utilising drone developments - providing low cost, compact, survey accuracy positioning systems and autonomous software, the rover has the potential to:

- Increase production of data collection tenfold (multiple rovers per surveyor)

- Provide access to night tides, currently not safe for surveyors, potentially doubling available tidal windows

- Survey areas currently not accessible on foot or ATV such as estuarine or mud

- Reduce environmental impact of ATV

- Remove people from the water's edge increasing safety

Rover/Buggy
DSM
Camera circuit

Research Data

Graphs

Ydych chi wedi edrych ar ein map data ychwanegol? Cliciwch yma i gael eich 'cyfeirio' i setiau data academaidd ynglŷn ag arfordir Cymru sydd ar gael yn rhwydd

bottom of page