top of page

Adnoddau Contractwyr 

Caffael Arolygon

Golygfa o'r Awyr o'r Traeth

Mae'r CMAC yn caffael drwy'r System Prynu Ddeinamig (DPS) ar gyfer Gwasanaethau Monitro Arfordirol. Cynhelir CMAC gan Gyngor Bro Morgannwg sydd wedi'u cofrestru ac felly sydd â hawl ar unrhyw adeg yn ystod y cyfnod i ymrwymo i gontract(au) galw i ffwrdd gydag unrhyw un o'r contractwyr sydd wedi cymhwyso i ymuno â'r System Prynu Ddeinamig. Os hoffech fod yn gymwys fel contractwr cliciwch yma i ddysgu mwy.  

Dogfennau

Rheoli Arolygon a Dynodiadau Natur

Drwy raglen ysgolion CMAC mae ein plant wedi bod yn defnyddio'r map rhyngweithiol hwn i edrych ar risgiau ar yr arfordir, gan ddefnyddio'r offeryn haenau uchod:

- A yw eich hoff draeth neu hyd yn oed eich tŷ, mewn perygl o gael digwyddiad llifogydd arfordirol mewn 1 i 200 mlynedd?

- Pa mor gyflym mae'r arfordir yn erydu’n gyfagos i chi?  A fydd tai'n syrthio i'r môr?  Pryd?

- Fe wnaethom gyfuno'r holl risgiau arfordirol a gwneud ein sgôr risg yr arfordir neu RBM. O'i gymharu â gweddill Cymru, a oes gan eich arfordir sgôr risg uchel?

Datblygwyd y model perygl llifogydd llanw a'r model perygl erydu arfordirol gan Gyfoeth Naturiol Cymru, mae rhagor o wybodaeth ar gael yma

Ydych chi'n barod os bydd llifogydd yn taro'ch tŷ?  Beth gallwch ei wneud? Dysgu mwy

Ydych chi wedi gwneud cynllun llifogydd personol? Dysgu mwy

Rheoli Arolygon a Dynodiadau Natur

Mae'r CMAC yn caffael drwy'r System Prynu Ddeinamig (DPS) ar gyfer Gwasanaethau Monitro Arfordirol. Cynhelir CMAC gan Gyngor Bro Morgannwg sydd wedi'u cofrestru ac felly sydd â hawl ar unrhyw adeg yn ystod y cyfnod i ymrwymo i gontract(au) galw i ffwrdd gydag unrhyw un o'r contractwyr sydd wedi cymhwyso i ymuno â'r System Prynu Ddeinamig. Os hoffech fod yn gymwys fel contractwr cliciwch yma i ddysgu mwy.  

bottom of page