top of page

Defnydd Dogfen MSR CMAC

Crëwyd y Fethodoleg Seiliedig ar Risg gan Ganolfan Monitro Arfordir Cymru fel offeryn mewnol er mwyn helpu i lywio rhaglen fonitro Cymru gyfan. Fe'i datblygwyd gan ddefnyddio ystod o setiau data sydd ar gael i'r cyhoedd ond ni ddylid ei ddefnyddio ar ei ben ei hun i hysbysu FCERM na phenderfyniadau eraill. Mae'r MSR yn rhan o amrywiaeth o offer sydd ar gael i ymarferwyr er mwyn helpu i lywio penderfyniad. Ni ellir dal Canolfan Monitro Arfordir Cymru yn gyfrifol am gamddefnyddio ei Methodoleg Seiliedig ar Risg.

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein MSR cysylltwch â ni.

Tonnau Chwalu
bottom of page