Prosiectau

RBM_populationheatmap_edited.png

A national, risk-based approach to coastal monitoring in Wales 

The Risk-Based Methodology (RBM) has been designed to improve the consistency of coastal data collection to support FCERM decisions when determining high-risk sites. To find out more click here

schools_edited.jpg

Climate change and Coastal Education Programme 

The education programme has been developed to help provide KS2 students with the skillset they will need to help mitigate the impacts of the changing climate. The programme has been developed alongside Barry Island Primary School and takes into consideration MAT and ALN requirements.  To find out more click here

drone.jpg

Efficient method for processing LiDAR data

The Point Cloud Techniques comparison has been designed to automate the processing of point cloud data to improve efficiency. To find out more click here

Lagoon

A nation-wide classification of offshore risk

The Bathymetric RBM has been developed to provide an understanding of system-wide influences on coastal erosion and inshore flood risk to support FCERM decisions. To find out more click here

DSC00715_edited.jpg

Cerbyd Mordwyo Awtonomaidd Ymchwil Arfordirol (CMAYA)

 Mae Canolfan Monitro Arfordirol Cymru (WCMC), a ariennir gan y 4 Grŵp Arfordirol (yng Nghymru) ac sydd mewn partneriaeth â KESS2 a Phrifysgol Aberystwyth, wedi dechrau prosiect i ddatblygu arolwg annibynnol cost isel. I gael rhagor o wybodaeth cliciwch yma

SWEEP image.png

Model Lefel Tonnau a Dŵr Gweithredol (OWWL)

Mae'r model Lefel Tonnau a  Dŵr Gweithredol (OWWL) wedi'i ddatblygu yn Ne-orllewin Lloegr, mewn ymdrech i ragweld llifogydd arfordirol yn well. Mae Canolfan Monitro Arfordirol Cymru wedi ffurfio partneriaeth â SWEEP i ymestyn model rhagolwg OWWL i gwmpasu De Cymru. I gael rhagor o wybodaeth cliciwch yma

Waves

Asesiad data tywydd o dechnegau arolygu arfordirol

Cynhaliwyd asesiad o dechnegau arolygu gan ddefnyddio data meteorolegol / llanw hanesyddol i bennu'r dull mwyaf dibynadwy mewn lleoliad penodol. Ymunodd CMAC, GEOM ac ERDF â'i gilydd i greu offeryn cyffredinol, a fyddai'n helpu i benderfynu ar hyn. I gael rhagor o wybodaeth cliciwch yma

Beach at Dusk

Beth yw gwerth arolygu i Tarddell Dŵr Isel Cymedrig?

Mae manyleb WCMC yn ei gwneud yn ofynnol i holl ddata'r rhaglen gael ei  chasglu MLWS neu'n is. Erbyn hyn, mae CMAC wedi cynnal ymchwiliad i werth arolygu i MLWS, oherwydd ei effeithiau ar ffenestri gweithredol a'r rhaglen. I gael rhagor o wybodaeth cliciwch yma