top of page

Education

Map risg arfordirol

Drwy raglen ysgolion CMAC mae ein plant wedi bod yn defnyddio'r map rhyngweithiol hwn i edrych ar risgiau ar yr arfordir, gan ddefnyddio'r offeryn haenau uchod:

- A yw eich hoff draeth neu hyd yn oed eich tŷ, mewn perygl o gael digwyddiad llifogydd arfordirol mewn 1 i 200 mlynedd?

- Pa mor gyflym mae'r arfordir yn erydu’n gyfagos i chi?  A fydd tai'n syrthio i'r môr?  Pryd?

- Fe wnaethom gyfuno'r holl risgiau arfordirol a gwneud ein sgôr risg yr arfordir neu RBM. O'i gymharu â gweddill Cymru, a oes gan eich arfordir sgôr risg uchel?

Datblygwyd y model perygl llifogydd llanw a'r model perygl erydu arfordirol gan Gyfoeth Naturiol Cymru, mae rhagor o wybodaeth ar gael yma

Ydych chi'n barod os bydd llifogydd yn taro'ch tŷ?  Beth gallwch ei wneud? Dysgu mwy

Ydych chi wedi gwneud cynllun llifogydd personol? Dysgu mwy

Drwy raglen ysgolion CMAC mae ein plant wedi bod yn defnyddio'r map rhyngweithiol hwn i edrych ar risgiau ar yr arfordir, gan ddefnyddio'r offeryn haenau uchod:

- A yw eich hoff draeth neu hyd yn oed eich tŷ, mewn perygl o gael digwyddiad llifogydd arfordirol mewn 1 i 200 mlynedd?

- Pa mor gyflym mae'r arfordir yn erydu’n gyfagos i chi?  A fydd tai'n syrthio i'r môr?  Pryd?

- Fe wnaethom gyfuno'r holl risgiau arfordirol a gwneud ein sgôr risg yr arfordir neu RBM. O'i gymharu â gweddill Cymru, a oes gan eich arfordir sgôr risg uchel? 

 

Datblygwyd y model perygl llifogydd llanw a'r model perygl erydu arfordirol gan Gyfoeth Naturiol Cymru, mae rhagor o wybodaeth ar gael yma

Newid hinsawdd ac Arfordiroedd B6 - Cwricwlwm Cymru 2022

Datblygwyd y Rhaglen Newid Hinsawdd ac Arfordiroedd gan Ysgol Gynradd Ynys y Barri a'r CMAC yn 2019/20 yn unol â’r Cwricwlwm Cymru 2022 newydd.

Gofynnwch i ni a byddwn yn ymdrechu i gyflwyno gwers 1 yn eich ysgol Gymraeg a'ch cefnogi drwy'r rhaglen 10 gwers sy'n weddill.

Rydym yn annog y dosbarthiadau i wneud neges fideo fer i'w hanfon i ysgol ryngwladol o'ch dewis sy'n profi effeithiau newid yn yr hinsawdd.

Diolch yn arbennig i Miss L.Phillips o Ysgol Gynradd Ynys y Barri a'r Athro Alun Williams a wnaeth y rhaglen ysgolion yn bosibl.   Diolch i'r holl Brifysgolion ac ysgolion am eich cyfraniadau.

For more information about the Education Programme please watch the video below: 

Ar gyfer athrawon - Mae ein cynlluniau gwersi'n cael eu datblygu ond byddant ar gael cyn Medi 2021 - mae sleidiau sampl isod

Climate Change Podcasts 

Have a listen to our Climate Conscious Conversations: 

Episode 1- Climate Conscious Conversation with Barry Island Primary School and Natural Resources Wales 

Episode 2- Climate Conscious Conversation with Mr. Moon of the Vale of Glamorgan council, covering topics such as coastal flooding

Episode 3- Climate Conscious Conversation with Barry Island Primary School and Plymouth University, covering topics such as flood forecasting and wave overtopping.

Climate Change Case Studies (requires google chrome browser)

See our 360 tour case studies of locations dealing with Climate Change in Wales and Internationally.

Find the example below of one of our Wales Case Studies - Llantwit Major.

W1 - Lleolir Traeth Llanilltud Fawr ar arfordir Deheuol Cymru ar ddiwedd cwm bach a oedd unwaith ag afon fwy na'r nant bresennol.

 

. Mae'r traeth yn rhan o Arfordir Treftadaeth Morgannwg ac yn profi erydiad dramatig gan gynnwys clogwyni sydd wedi achosi marwolaethau.  Gall cwympiadau clogwyni ddatgelu ffosiliau Jwrasig, gan gynnwys cwrelau, braciopodau anferth, gastropodau ac esgyrn Ichthyosaurus.

Cydnabyddiaeth:  Yr Athro Allan Williams, Gwyn Nelson

Rock experiment teaching 3.jpg

 The children loved all the activities and learnt a lot from you.  It was great for them to be able to see that what they are learning in the classroom goes beyond the classroom and into real life. They now realise the bigger context of what they have been learning about in the classroom

- High Street Primary 

Sea level rise guesses.jpg

Barry Island Primary School absolutely loved the transition beach trip. It was well organised and from a teacher's perspective. The activities were varied and engaging, all tying into the 12 lessons in some way. I know that my children were absolutely fascinated with the palaeontologist activity and loved learning about how old the rocks at Whitmore were and how hard/ soft they were. Thank you so much for all your hard work, Lucy, the transition programme has been such a success due to it! 

- Barry Island Primary

bottom of page