top of page

Addysg

Mae'r map hwn yn dangos ardaloedd sydd mewn perygl o lifogydd arfordirol a nifer o ardaloedd gyda golygfeydd 360° o safleoedd o ddiddordeb gyda gwybodaeth. Rhyddhewch fwy o fanylion trwy glicio ar y botwm haenau ar y map isod:

Haenau_List_Icon.png

Map risg arfordirol

Drwy raglen ysgolion CMAC mae ein plant wedi bod yn defnyddio'r map rhyngweithiol hwn i edrych ar risgiau ar yr arfordir, gan ddefnyddio'r offeryn haenau uchod:

- A yw eich hoff draeth neu hyd yn oed eich tŷ, mewn perygl o gael digwyddiad llifogydd arfordirol mewn 1 i 200 mlynedd?

- Pa mor gyflym mae'r arfordir yn erydu’n gyfagos i chi?  A fydd tai'n syrthio i'r môr?  Pryd?

- Fe wnaethom gyfuno'r holl risgiau arfordirol a gwneud ein sgôr risg yr arfordir neu RBM. O'i gymharu â gweddill Cymru, a oes gan eich arfordir sgôr risg uchel?

Datblygwyd y model perygl llifogydd llanw a'r model perygl erydu arfordirol gan Gyfoeth Naturiol Cymru, mae rhagor o wybodaeth ar gael yma

Ydych chi'n barod os bydd llifogydd yn taro'ch tŷ?  Beth gallwch ei wneud? Dysgu mwy

Ydych chi wedi gwneud cynllun llifogydd personol? Dysgu mwy

Drwy raglen ysgolion CMAC mae ein plant wedi bod yn defnyddio'r map rhyngweithiol hwn i edrych ar risgiau ar yr arfordir, gan ddefnyddio'r offeryn haenau uchod:

- A yw eich hoff draeth neu hyd yn oed eich tŷ, mewn perygl o gael digwyddiad llifogydd arfordirol mewn 1 i 200 mlynedd?

- Pa mor gyflym mae'r arfordir yn erydu’n gyfagos i chi?  A fydd tai'n syrthio i'r môr?  Pryd?

- Fe wnaethom gyfuno'r holl risgiau arfordirol a gwneud ein sgôr risg yr arfordir neu RBM. O'i gymharu â gweddill Cymru, a oes gan eich arfordir sgôr risg uchel? 

 

Datblygwyd y model perygl llifogydd llanw a'r model perygl erydu arfordirol gan Gyfoeth Naturiol Cymru, mae rhagor o wybodaeth ar gael yma

Newid hinsawdd ac Arfordiroedd B6 - Cwricwlwm Cymru 2022

Datblygwyd y Rhaglen Newid Hinsawdd ac Arfordiroedd gan Ysgol Gynradd Ynys y Barri a'r CMAC yn 2019/20 yn unol â’r Cwricwlwm Cymru 2022 newydd.

Gofynnwch i ni a byddwn yn ymdrechu i gyflwyno gwers 1 yn eich ysgol Gymraeg a'ch cefnogi drwy'r rhaglen 10 gwers sy'n weddill.

Rydym yn annog y dosbarthiadau i wneud neges fideo fer i'w hanfon i ysgol ryngwladol o'ch dewis sy'n profi effeithiau newid yn yr hinsawdd.

Diolch yn arbennig i Miss L.Phillips o Ysgol Gynradd Ynys y Barri a'r Athro Alun Williams a wnaeth y rhaglen ysgolion yn bosibl.   Diolch i'r holl Brifysgolion ac ysgolion am eich cyfraniadau.

I gael rhagor o wybodaeth am y Rhaglen Addysg gwyliwch y fideo isod: 

Ar gyfer athrawon - Mae ein cynlluniau gwersi'n cael eu datblygu ond byddant ar gael cyn Medi 2021 - mae sleidiau sampl isod

Podlediadau Newid Hinsawdd 

Gwrandewch ar ein Sgyrsiau sy'n Ymwybodol o'r Hinsawdd: 

Pennod 1- Sgwrs Ymwybyddiaeth Hinsawdd gydag Ysgol Gynradd Ynys y Barri a Chyfoeth Naturiol Cymru 

Pennod 2 - Sgwrs Ymwybodol o'r Hinsawdd gyda Mr. Moon o Gyngor Bro Morgannwg, yn ymdrin â phynciau fel llifogydd arfordirol

Pennod 3 - Sgwrs Ymwybyddiaeth Hinsawdd gydag Ysgol Gynradd Ynys y Barri a Phrifysgol Plymouth, yn ymdrin â phynciau fel rhagweld llifogydd a thonnau'n trechu.

Astudiaethau Achos Newid Hinsawdd(angen porwr google chrome)

Gweler ein hastudiaethau achos 360 taith o leoliadau sy'n delio â Newid Hinsawdd yng Nghymru ac yn Rhyngwladol.

Dewch o hyd i'r enghraifft isod o un o'n Hastudiaethau Achos Cymru - Llanilltud Fawr.

W1 - Lleolir Traeth Llanilltud Fawr ar arfordir Deheuol Cymru ar ddiwedd cwm bach a oedd unwaith ag afon fwy na'r nant bresennol.

 

. Mae'r traeth yn rhan o Arfordir Treftadaeth Morgannwg ac yn profi erydiad dramatig gan gynnwys clogwyni sydd wedi achosi marwolaethau.  Gall cwympiadau clogwyni ddatgelu ffosiliau Jwrasig, gan gynnwys cwrelau, braciopodau anferth, gastropodau ac esgyrn Ichthyosaurus.

Cydnabyddiaeth:  Yr Athro Allan Williams, Gwyn Nelson

Rock experiment teaching 3.jpg

 Roedd y plant wrth eu bodd â'r holl weithgareddau ac wedi dysgu llawer gennych chi.  Roedd yn wych iddynt allu gweld bod yr hyn y maent yn ei ddysgu yn yr ystafell ddosbarth yn mynd y tu hwnt i'r ystafell ddosbarth ac i fywyd go iawn. Maent bellach yn sylweddoli cyd-destun mwy yr hyn y maent wedi bod yn dysgu amdano yn yr ystafell ddosbarth

- Ysgol Gynradd y Stryd Fawr 

Sea level rise guesses.jpg

Barry Island Primary School absolutely loved the transition beach trip. It was well organised and from a teacher's perspective. The activities were varied and engaging, all tying into the 12 lessons in some way. I know that my children were absolutely fascinated with the palaeontologist activity and loved learning about how old the rocks at Whitmore were and how hard/ soft they were. Thank you so much for all your hard work, Lucy, the transition programme has been such a success due to it! 

- Ysgol Gynradd Ynys y Barri

bottom of page